ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิณพิชญ์ชา มะมม อาจารย์พยาบาลสร้างชื่อ โชว์นวัตกรรม “เสื้อไม่อาย” ส่งเส...