ประกาศเปิดรับทุนวิจัยทั่วไป ทุนวิจัยสถาบัน และทุนวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561

By | on มีนาคม 20, 2018 | 0 Comment

Click เพื่อขยายภาพ…

  ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป (สำหรับอาจารย์/บุคลากรทางการวิจัย) จากเงินกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
  แนวทางการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย
  แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
  แบบเสนอโครงการวิจัย
  รายละเอียดปรับแก้ประกาศเปิดรับ
  ลักษณะโครงการวิจัยที่เข้าข่ายต้องขอรับการพิจารณาทางด้านจริยธรรมการวิจัย
  กระบวนการจัดสรรทุนวิจัยทั่วไป 
  ปฏิทินกิจกรรมทุนวิจัย_ปี2561

———————————————–

  ประกาศเปิดรับทุนวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน จากเงินกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
  แนวทางการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย
  ลักษณะโครงการวิจัยที่เข้าข่ายต้องขอรับการพิจารณาทางด้านจริยธรรมการวิจัย
  กระบวนการจัดสรรทุนวิจัยสถาบัน
  แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
  แบบสรุปรายละเอียดการเสนอขอทุนวิจัย
  แบบเสนอโครงการวิจัย
  รายละเอียดปรับแก้ประกาศเปิดรับ
  ปฏิทินกิจกรรมทุนวิจัย_ปี2561

———————————————–

  ประกาศเปิดรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
  แนวทางการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย
  แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
  แบบสรุปรายละเอียดการเสนอขอทุนวิจัย
  แบบเสนอโครงการวิจัย
  รายละเอียดปรับแก้ประกาศเปิดรับ
  ลักษณะโครงการวิจัยที่เข้าข่ายต้องขอรับการพิจารณาทางด้านจริยธรรมการวิจัย
  กระบวนการจัดสรรทุนวิจัยสิ่งประดิษฐ์
  ปฏิทินกิจกรรมทุนวิจัย_ปี2561

Author Description

Comments are closed.