ปี 2557

ลำดับที่ ชื่อรางวัลประกาศเกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รับ ชื่อ-สกุล ผู้ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องหรือได้รับรางวัล ประเภทผลงาน(งานวิจัย/บทความ/สิ่งประดิษฐ์) หน่วยงานที่มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ/รางวัล วันเดือนปีที่ได้รับ
1 เหรียญทองแดง จาก Award Committee Chair of 2014 INST Taipei ผศ.จิณพิชชญ์ชา มะมม ร่วมกับ             อ.ดร.สารรัตน์ วุฒิอาภา หุ่นจำลองทวารเทียม(Colostomy Model) /สิ่งประดิษฐ์ Award Committee Chair of 2014 INST Taipei ในงาน 2014 Taipei International Innovation Show and Technomart 16-22 กันยายน 2557
2 Special prize จากประเทศเกาหลี ผศ.จิณพิชชญ์ชา มะมม ร่วมกับ             อ.ดร.สารรัตน์ วุฒิอาภา หุ่นจำลองทวารเทียม(Colostomy Model) /สิ่งประดิษฐ์ Korea Invention News ในงาน 2014 Taipei International Innovation Show and Technomart 16-22 กันยายน 2557
3 Honor of Invention จาก ประเทศไต้หวัน ผศ.จิณพิชชญ์ชา มะมม ร่วมกับ             อ.ดร.สารรัตน์ วุฒิอาภา หุ่นจำลองทวารเทียม(Colostomy Model) /สิ่งประดิษฐ์ World Invention Intellectual Property Association ในงาน 2014 Taipei International Innovation Show and Technomart 16-22 กันยายน 2557
4 Special Award ‘Gold Medal’ จากประเทศการ์ตา ผศ.จิณพิชชญ์ชา มะมม ร่วมกับ              รศ.ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ หุ่นจำลองแผลกดทับ (Pressure ulcer Model) /งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ Agri-green Invention,International Judge and member of WIIPA  ในงาน 2014 Taipei International Innovation Show and Technomart 16-22 กันยายน 2557
5 Honorable Mention จาก ประเทศไต้หวัน ผศ.จิณพิชชญ์ชา มะมม ร่วมกับ              รศ.ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ หุ่นจำลองแผลกดทับ (Pressure ulcer Model) /งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ Award Committee Chair of 2014 INST Taipei ในงาน 2014 Taipei International Innovation Show and Technomart 16-22 กันยายน 2557
6 Gold Prize ผศ.จิณพิชญ์ชา มะมม เตียงพลิกตะแคงตัว /งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ Korea Invention Promotion Association ในงานSeoul International Invention Fair (SIIF) 2014 25 พ.ย. – 1 ธ.ค. 57
7 Spacial award of the University Malaysia Pahang ผศ.จิณพิชญ์ชา มะมม เตียงพลิกตะแคงตัว /งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ รางวัลพิเศษ จาก  University Malaysia Pahangในงาน “Seoul International Invention Fair (SIIF) 2014” 25 พ.ย. – 1 ธ.ค. 57
8 Bronze Prize ผศ.จิณพิชญ์ชา มะมม เสื้อสำหรับตรวจรังสีเต้านม /สิ่งประดิษฐ์ Korea Invention Promotion Association ในงานSeoul International Invention Fair (SIIF) 2014 25 พ.ย. – 1 ธ.ค. 57